Giv varmeregningen et hak i tuden med en besparende varmepumpe

Mange danske husstande anvender stadig oliefyr eller elpaneler til opvarmning af boligen, selv om der kan opnås store besparelser ved at vælge en mere miljøvenlig metode. Hvis du er blandt dem, der går og overvejer at skifte til en mere energi effektiv varmeform, kan du med fordel inddrage de nye og stærke varmepumper i dine overvejelser.

Hvordan virker en varmepumpe?

Der findes forskellige typer varmepumper, som alle har det tilfælles, at de på effektiv vis udnytter, at nogle materialer har et lavere temperatur punkt end andre. Det kølemiddel, som anvendes i moderne varmepumper, kog ved meget lavere temperaturer end for eksempel vand. Når kølemidlet bringes i kog og dermed bliver til damp, udvider det sig. En kompressor presser dampen sammen, og herved opstår varmeenergi, som via en kondensator overføres til husets varmefordelings anlæg. De mest effektive varmepumper kan sagtens levere varme energi nok til at forsyne en gennemsnitlig hussand med såvel varmt forbrugsvand (vand til varme bade, opvask mv.) som vand, der anvendes til opvarmning af huset. Og da der ikke anvendes særlig meget energi i forbindelse med anvendelse af varmepumpe – og energi udnyttelsen samtidig er meget høj – vil du opleve en betragtelig reduktion af dine samlede omkostninger til varme.

Kan jeg få varmepumpe i mit hus?

Langt de fleste huse i Danmark kan få en varmepumpe installeret. Det er dog ikke alle, som kan få glæde af en jord til vand varmepumpe, da denne type varmepumpe – også kaldet et jordvarme anlæg – kræver en grund af en vis størrelse, en større økonomisk udskrivning i forbindelse med etablering, samt en kommunal tilladelse til opførelse. Der imod kan mange husstande med fordel erstatte deres nuværende varmekilde med en luft til vand varmepumpe, som også er virkelig effektiv og kan give besparelser på helt op til 80% af din nuværende varmeregning.

Læs mere om luft til vand varmepumpe på gramenergi.dk