Få hjælp til valg af høreapparat hos dit lokale hørecenter

Det er hårdt at miste hørelsen. Hvis man ikke selv har prøvet det, er det svært at forestille sig den sorg og det savn, der følger med, når man pludselig bliver frataget evnen til at høre sine børns stemmer, lyden af fuglefløjt om foråret, eller den dejlige musik, man altid har holdt af. Det kan være vanskeligt at sætte sig ind i hverdagen for en person med høretab, og derfor kan pårørende godt være uforstående over for vedkommendes reaktion.

Typiske personlige reaktioner på varigt høretab kan være irritabilitet (en ”kortere lunte”), en højere grad af udtrætning ved deltagelse i sociale begivenheder og, som konsekvens heraf, en tendens til tilbagetrækning fra sociale sammenhænge.

Høretab kan føre til ensomhed og isolation

Dette kan føre til permanent social isolation, fordi det ganske enkelt er for anstrengende at gå ud. En person med skader på hørelsen vil have vanskeligt ved at føre en samtale i et forum, hvor der er mere end to mennesker til stede, og hvor baggrundsstøj (for eksempel musik eller trafikstøj) fylder meget. Det hele vil flyde sammen, således at det bliver vanskeligt at skelne lyden af samtalepartnerens stemme fra de øvrige lyde. Og da man ikke vil være besværlig, og konstant bede samtalepartneren gentage sin seneste sætning, ender man med at gå glip af samtalen. Den sociale interaktion går tabt, når man ikke kan deltage i en helt almindelig small talk konversation. Og så begynder det at gå ud at miste sin mening.

Bevar dit sociale liv – få et moderne høreapparat

Hører du til dem, som nødig vil gå glip af noget, er det en god idé at være opmærksom på, om din hørelse fungerer som den skal. Oplever du, at du ofte skal bede din samtalepartner om at gentage sig selv, eller at du hurtigt bliver træt i hovedet, når du befinder dig i blot moderat støjende omgivelser, bør du kontakte dit lokale hørecenter med henblik på en gratis høretest og eventuel tilpasning af høreapparat. Læs mere her.